Végrehajtható közokirat

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

A közokirat és azok végrehajthatósága

A közjegyzői tevékenység bármely típusú szerződés (pl. adásvételi, ajándékozási, kölcsön, öröklési, tartási, házassági, társasági szerződés stb.) vagy jognyilatkozat (pl. meghatalmazás, befogadó- és tartozáselismerő nyilatkozat, végrendelet) közjegyzői okiratba foglalására kiterjed. Az okirat elkészítésekor a közjegyző meggyőződik a felek személyazonosságáról, szándékáról, egy előzetes beszélgetés során tájékoztatást ad a jogi tudnivalókról, következményekről. Az elkészült okiratot a felek előtt felolvassa és elmagyarázza, ilyenkor még lehetőség van pontosításra, változtatásra. Az elkészült és aláírt okirat eredeti példányát a közjegyző megőrzi, arról hiteles kiadmányt az érintettek részére bármikor kiadhat. A közjegyzői okiratnak különleges bizonyító ereje van arra nézve, hogy a nyilatkozatot az okiratba szereplő személy ott, akkor és oly módon tette meg, ahogy az okiratban szerepel. A közjegyzői okirat alapján - bíróság előtt folyó peres eljárás nélkül - közvetlen bírósági végrehajtást lehet kérni nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió országaiban is.

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,