Meghatalmazások

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Meghatalmazás készíttethető abban az esetben, ha Ön például külföldi tartózkodásából vagy betegségéből kifolyólag nem tud személyesen megjelenni egy szerződés vagy nyilatkozat aláírásakor. Ahhoz hogy valaki Ön helyett, az Ön képviseletében eljárhasson közjegyzői okiratba foglalt vagy aláírás-hitelesítéssel ellátott (a jogügylet jellegétől függően) teljes bizonyító erejű magánokirati meghatalmazás szükséges.

Közjegyző előtti eljáráshoz - a hagyatéki ügyeket kivéve - mindenképpen közjegyzői okiratba foglalt, vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott meghatalmazás szükséges. Ez az igény egyre inkább elterjedt az egyéb ügyek intézése során (banki és egyéb, pl. adásvételi szerződések, bankszámla feletti rendelkezés átruházása, stb.) is.

Hagyatéki ügyben elegendő a teljes bizonyító erejű - két tanú előtt aláírt - magánokirati formában készült meghatalmazás.

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,