Tombola: NAV bejelentés és közjegyző jelenléte kötelező

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

 

Az alapítványi bálok időszakának közeledtére tekintettel tombolajáték szervezése esetére az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet:

A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény rendelkezése alapján a szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (SZF) engedélyével folytatható. A törvény lehetőséget nyújt azonban a bizonyos sorsolásos játék (ún. tombola), valamint az ajándéksorsolásos akció bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására. Csak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet tehát az ilyen akciókat is megszervezni.

A „tombolára” vonatkozó főbb rendelkezéseket a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 15-24. §, a részletszabályokat az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet 18-22. §-a „Sorsolásos játék” cím alatt szabályozza az alábbiak szerint:

Nincs szükség a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (SZF) az engedélyére a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék lebonyolításához akkor, ha a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és a kibocsátott sorsjegyek száma az ötezer darabot, vagy összes értéke az 500 000 forintot nem haladja meg. A következő fontos feltétel, hogy a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80 százalékát meghaladja.

A játék lebonyolítása csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a sorsolás helyszínén lévők között történő értékesítésre, a kibocsátott sorsjegyek darabszámára, értékére és a kisorsolandó nyeremények értékére vonatkozó jogszabályi feltételek együttesen megvalósulnak. Amennyiben ettől eltérő módon szervezik a játékot, az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezésének minősülhet, mely tevékenység 500 ezer forinttól 100 millió forintig terjedő bírság kiszabásával szankcionálható.

A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal a SZF felé bejelenteni. A bejelentéshez formanyomtatvány nincs rendszeresítve. A bejelentésben többek között a sorsolásos játék nyereményalapját, a sorsolásos játék nyerőosztályait, a nyeremények leírását és értékét, a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének módját, a sorsolás helyét, idejét és lebonyolításának szabályait is le kell írni. A bejelentés illetékköteles, melynek mértéke jelenleg 3 ezer forint. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni a bejelentésen.

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül a bejelentés-köteles játék szervezőjének a felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj összege a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.

A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve védi a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is. A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

A kisorsolt nyeremények átvételéről a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni. A szervező az át nem vett nyeremények összegét köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény sorsolás esetén a nyereménytárgy forgalmi értékének megfelelő összeget kell befizetnie a szervezőnek.

Rendezvénysorozat keretében, vagyis amikor a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény keretében bonyolítják, minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön bejelentést kell tenni. A sorsolásos játékoknak minden egyes alkalommal külön-külön meg kell felelni a jogszabályi előírásainak.

A sorsolásos játék lebonyolításáról a nyeremények átvételére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül végelszámolást kell készíteni és benyújtani a SZF-hez. Csatolni kell a végelszámoláshoz a sorsolásról készült közjegyzői okirat hiteles példányát is.

További információk: http://www.szf.hu/

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,