Váltó óvás

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

A váltó szigorú alakszerűséghez kötött okirat. Kellékei:
1. A "váltó" elnevezés az okirat szövegében, az okirat kiállításának nyelvén
2. Meghatározott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás
3 A Címzett (fizetésre kötelezett) nevének megjelölése
4. Az esedékesség meghatározása
5. A fizetési hely megjelölése
6. A Rendelvényes (akinek a részére vagy rendeltére a fizetést teljesíteni kell) nevének megjelölése
7. A váltó kiállításának napja és helye
8. A Kibocsátó aláírása

Az avalváltó
Az avalváltó a kezességgel biztosított váltót jelenti. A váltó összegének kifizetését - egészben vagy részben - váltókezességgel lehet biztosítani. A váltókezességet jelentő nyilatkozatot a váltó hátlapjára vagy a toldatra kell írni. Azonban a váltó előlapjára írt puszta aláírás is - amely nem a Kibocsátótól vagy a Címzettől származik - kezességvállalásnak minősül. A kezességi nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy kiért történik a kezességvállalás. Ha nem jelölik meg, akkor az a Kibocsátóért való kezességvállalásnak minősül.

A váltó óvás
A váltó esetében, ha lejáratkor a fizetés nem történik meg, óvási eljárást kell lefolytatni. Az óvás bizonyítási eszköz, mely alapján a megtérítési kötelezettek irányában a váltó jelenlegi birtokosa azt bizonyítja, hogy igénye nem nyert kielégítést.
A fizetés megtagadását közokirattal kell igazolni (óvás a fizetés hiánya miatt).
Határozott napra, valamint kelet vagy megtekintés után bizonyos időre szóló váltó kifizetésének hiánya miatt az óvást az elmulasztott fizetés napját követő két munkanap valamelyikén kell felvenni.
Ha a címzett fizetéseit megszüntette, vagy ha a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen maradt, a váltóbirtokos csak akkor érvényesítheti megtérítési igényét, ha a váltót a címzettnek fizetés végett bemutatta és az óvást felvette.
Az óvást közjegyző veszi fel.

Közhitelű óvás folyamata:
- A közjegyző vizsgálja a váltóbirtokos jogosultságát és a váltó lényeges alaki kellékeit;
- Az óvás felvételekor a váltó vagy csekk birtokosa a közjegyző jelenlétében hívja fel fizetésre a csekken vagy váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett székhelyén a fizetésre kötelezettet. Ha a fizetés meghiúsul, a közjegyző ezt hitelesen írásban - az óvás felvételével - tanúsítja.
- A közjegyző az óvatolt váltót az óvatolásra utaló záradékkal látja el, melyet a váltóhoz fűz.

Fogalmak, meghatározások

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,