Okirat, pénz és érték megőrzése

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Okirat, pénz és érték megőrzése Bármely okirat, váltó és információhordozó.Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése okirat készítésével összefüggésben.

Okirat megőrzése
A közjegyző szinte bármely okiratot, továbbá váltót és információhordozót átvehet megőrzés céljából. A közjegyző az okirat átvétele alkalmával jegyzőkönyvet készít és az okirat átvételéről átvételi elismervényt ad.
Az okirat kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a jegyzőkönyvben a kiadásra jogosult (átvevő) személyként megjelölt fél a közjegyző előtt megjelenik és személyazonosságáról a közjegyző meggyőződött.

Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése
Pénz, értéktárgy és közforgalomban levő értékpapír bizalmi őrzés céljából történő átvételére a közjegyző akkor jogosult, ha a fél közjegyzői okirat készítése során és azzal összefüggésben megbízta a közjegyzőt a felsorolt értékeknek a másik fél vagy a feleken kívül álló (harmadik) személy részére történő átadásával, illetőleg bíróságnál vagy más hatóságnál való letétbe helyezésével.
A közjegyző a pénz, értéktárgy és értékpapír átvételéről jegyzőkönyvet készít és az átadónak átvételi elismervényt ad.
Ha a fél rendelkezése szerint a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a másik fél vagy harmadik személy részére kell átadni, a fél eltérő rendelkezése hiányában a közjegyző azt 15 napon belül teljesíti. Ha ez nem lehetséges, a közjegyző a félnek a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt visszaadja, vagy bírósági (hatósági) letétbe helyezi.
Ha nem a fentiek szerint kell eljárni, a közjegyző az átvett pénzt, értéktárgyat és értékpapírt haladéktalanul a bíróságnál vagy más hatóságnál helyezi letétbe.
A közjegyző az átadót értesíti a megbízás teljesítéséről.

Fogalmak, meghatározások

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,