Tartozáselismerő nyilatkozat

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Tartozáselismerő nyilatkozat avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?


A tartozáselismerés a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozat, amellyel a kötelezett elismeri a tartozás fennállását, és ezzel a későbbiekben az elismerőt terheli annak bizonyítása, hogy
- tartozása nem áll fenn vagy
- bírósági úton nem érvényesíthető vagy
- a szerződés érvénytelen.

A tartozás elismerése a felek közötti szerződést és a tartozás jogcímét sem módosítja, kizárólag a jogosultat hozza kedvezőbb helyzetbe. A tartozáselismerés megszakítja az elévülést is.

Lényeges, hogy a tartozáselismerő nyilatkozatot:
- a másik félhez intézzék (másnak címzett nyilatkozat nem fog tartozáselismerésnek minősülni)
- írásban tegyék meg, legcélszerűbb közjegyző előtt, közjegyzői okiratba foglaltan az alábbiak miatt:

Amennyiben a közjegyzői okiratban tett tartozáselismerő nyilatkozat tartalmazza
a) az adós egyoldalú kötelezettségvállalását a tartozás megfizetésére,
b) a jogosult és a kötelezett nevét,
c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,
d) a teljesítés módját és határidejét,
akkor a hitelező az okirat alapján végrehajtási záradékkal közvetlenül indíthat az adóssal szemben végrehajtási eljárást.

Ha a tartozáselismerő nyilatkozatot tett személy tévedett vagy megtévesztették a nyilatkozat megtételekor, esetleg fenyegették, ugyanúgy megtámadhatja ezt, mint egy szerződéses nyilatkozatot. Az akaratát kizáró körülmények esetében pedig a tartozáselismerő nyilatkozat semmis [1959. évi IV. tv. 242. §].

Kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársunkhoz.

 

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,