Gépjárművek zálogjogi nyilvántartása

www.danielközjegyző.hu / kezdőoldal / Szolgáltatások

Gépjárművek zálogjogi nyilvántartása 2014. március 15. után új bejegyzés nem lehetséges!


Követelés biztosítására az alvázszámmal rendelkező gépjárműveket nem lehet a hagyományos zálogjogi ingó-nyilvántartásba bejegyezni, mivel azokat a GK-ZonyR szerinti ingó-nyilvántartás tartalmazza.

A rendszer óriási előnye,  hogy zálogtárgyra is kereshetünk a nyilvántartásban, nem csak a zálogkötelezettre.

A korábbi szabályozás szerint, ha valaki nagy értékű ingóságot kívánt vásárolni, és nem akart pórul járni, csak az eladóra kereshetett rá, hogy nincs-e az adott ingóság zálogjoggal megterhelve. Most viszont már egy alvázszám birtokában könnyen meggyőződhet erről, bárki is zálogosította el az adott ingóságot.

Mi minősül alvázszámmal rendelkező gépjárműnek?

Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 80/2009. (XII.28.) IRM rendelet szerint a nyilvántartás tekintetében egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolognak minősül az alvázszámmal rendelkező gépjármű. Az ilyen gépjármű egyedi azonosító jele az alvázszám.

A közúti gépjármű fogalmát a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (KKT) határozza meg, eszerint közúti jármű a közúti szállító, vagy vontató eszkőz (ide értve az önjáró és vontatott munkagépet is). Az egyes járműfajták meghatározására a Közúti Közlekedés Szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók, gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivéve a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, segédmotoros kerékpár és a villamos.

Mindezek alapján gépjárműnek minősülnek az alábbiak:

gépkocsi, személygépkocsi, autóbusz, trolibusz, vontató, nyergesvontató, tehergépkocsi

motorkerékpár, motoros tricikli, betegszállító gépjármű

Mindezek alapján gépjárműnek nem minősülnek az alábbiak:

 

Mezőgazdasági vonatató: a kerekes, vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

Lassú jármű az olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerőből 25 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes

Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó

Villamos az olyan jármű, amely az úttestbe épített, vasúti pályaként meg nem jelölt sínpályán való közlekedésre szolgál.

 

 

 

Ajánló
Figyelő

Haszonbérleti szerződés

:: 2014. február 04., kedd @ 14:07

A földhaszonbérlet szabályai 2014 évben. Átmeneti szabályok, földforgalmi törvény, előhaszonbérlet, hirdetmény, kifüggesztés, ...

Föld adásvétel

:: 2014. január 15., szerda @ 13:52

2014. május 1-jétől az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősül földművesnek,

Miért nem csökken a hiteltartozásom ???

:: 2014. január 13., hétfő @ 12:39

Sok ügyfél fordul hozzánk elkeseredve azzal, hogy már évek óta fizeti a kölcsönt, eddig „visszafizetett”

Mennyibe kerül ha hitelt vesz fel?

:: 2013. április 08., hétfő @ 08:36

Bérleti szerződés

:: 2013. március 19., kedd @ 12:44

Miért érdemes a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni?

Tartozáselismerő nyilatkozat

:: 2013. március 19., kedd @ 09:38

avagy: hogyan tegyük könnyebbé egy követelés érvényesítését?

Ténytanúsítvány

:: 2013. március 18., hétfő @ 15:11

Fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, nyilatkozat közlésének időpontja, tanácskozás, ülés, váltó és csekkóvás,